TEKOÄLYÄ IHMISLÄHTÖISESTI

Uusien teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntäminen yrityksissä on tärkeää, jotta ne voivat selviytyä nykyajan kilpailuympäristössä. Tekoäly on yksi teknologia, joka on viime vuosina saanut paljon huomiota osakseen. Vaikka yhä lisääntyvä määrä yrityksiä hyödyntää jo tekoälyä ja luo sillä arvoa, moni vielä kipuilee asian kanssa. Mihin sitä voidaan käyttää? Minkälaisia osaamisalueita tekoälyn hyödyntäminen vaatii? Miten tekoälyratkaisut kohtaavat […]

MIKSI STRATEGIA EI REALISOIDU TEKEMISESSÄ?

Jos strategia ei ole toteutuakseen, ei se tavallisesti johdu siitä, että valitttu strategia tai sen kuvaus olisi väärä. Kompastuminen on lähes varmasti tapahtunut arjen tekemisessä. On toki mahdollista, että ongelmana on ollut väärät olettamukset markkinatilanteesta, omista kyvykkyyksistä tai toimintaympäristössä tapahtuvista odottamattomista muutoksista. Tämän vuoksi nyt jos koskaan strategiatyön pohjalla tulee olla laadukas skenaariotyöskentely.  Useat tutkimukset […]

ETÄTYÖT JA DIGILOIKKA – ONNENTUOJA VAI VIEJÄ?

Kevät 2020 tullaan maailman historian ajan muistamaan koronaviruksesta. Käytännön työelämään se toi mukanaan muutoksia ja erilaisia käytännön järjestelyjä. Ajauduimme tilanteeseen, jossa uusia työvälineitä piti ottaa nopeasti käyttöön. Viimeistään nyt kohtasimme tosiasian, että työtapojen muutos on väistämätön.  Koko kevään on niin mediassa kuin sosiaalisessa mediassa pitkälti hehkutettu etätyöskentelyn ihanuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta sekä korostettu monessa paikassa […]

ITSEOHJAUTUVUUS – AUTIOMAALLA NÄKYVÄ KEIDAS VAI SITTENKIN VAIN KANGASTUS?

Itseohjautuvuus, agiilit toimintatavat, ketterä kehitys, Teams of teams ja monimuotoiset työskentelytavat ovat hyvä alku nykyajan muotisanoille ja ilmiöille organisaatiossa. Sanomattakin lienee selvää, että kaikki nämä ovat oikeasti erittäin toivottuja ja hyviä asioita, mutta arjen todellisuus ja organisaatioiden valmius näiden toteuttamiseksi ei ole useinkaan vielä tätä päivää. Itseohjautuvuuden aito toteutuminen on edellytyksenä myös muille listan sanoille.  […]

CASE KUUSAKOSKI OY: EDELLÄKÄVIJÄ KEHITTÄÄ TEKNIIKKAA JA TOIMINTAANSA

Pienestä putiikista alansa teknologiajohtajaksi  Kuusakosken perustaja Donuard Kuschakoff keräsi Viipurissa jo sata vuotta sitten rauta- ja metallijätettä sekä tekstiilijätettä. Hän erotteli keräämänsä materiaalin ja jalosti niitä edelleen teollisuudelle. Sodan alta yritys siirtyi Helsinkiin ja Karjalan Lumppu- ja Romuliike muutti nimensä Kuusakoskeksi. Sodan jälkeen Kuusakoski sai tehtäväkseen romuttaa puolustusvoimien lentokaluston ja silloin yhtiölle tuli tarve kehittää […]

BLACK DONUTS ON ROHKEA RENGASALAN EDELLÄKÄVIJÄ

Black Donuts on kehittynyt pienestä start-up-yrityksestä kansainvälisesti arvostetuksi organisaatioksi rengasteknologian saralla. Black Donuts tarjoaa asiakkailleen konsultointia, tuotekehitystä, insinöörityötä, tehtaan suunnittelua ja ylösajoa sekä koulutusta. Heidän toimintansa perustuu asiantuntijaosaamiseen ja heillä on vahva sekä monipuolinen huippuosaajien tiimi. Black Donutsin filosofiaan kuuluu myös jatkuva oman toiminnan parantaminen. Tarjoamalla innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja, investoimalla ihmisiin ja teknologiaan sekä […]

INHIMILLISTÄ TEKEMISTÄ KYLMÄRATKAISUJEN PARISSA

Miksi ei omin voimin muutokseen? Muutoksen johtaminen tuli Joachim Schlichtigin vastuulle vuonna 2017. Ennen Porvoon komennusta, hän oli toiminut monipuolisesti johtavissa tehtävissä niin liiketoiminnan puolella kuin konsultin roolissa. Hän hahmotti nopeasti, mitä toimenpiteitä muutoksen läpivieminen tarvitsisi. Kokemus on osoittanut, että operatiivinen toiminta vaatii paljon huomiota ja silloin on vaarana, että itse muutos jää jalkoihin. Joachim […]