Realising Potential Unleashing Success

HARMONY

MINÄ, eli ihmisen oma sisäisen toiminnan harmonia – tasapaino. Itsensä tunteminen, hyväksyminen ja kehittäminen. Kaikki lähtee minusta – toista emme voi muuttaa. Miksi toimin niin kuin toimin ja mikä on sen vaikutus muihin ihmisiin ja liiketoimintaan.

UNITY

Yhtenäisyys käsittelee tiimin ja organisaation dynamiikkaa ja kulttuuria – Voittajajoukkueen rakentaminen.

Yksilön ainutlaatuisen potentiaalin ja kyvykkyyden kääntäminen yhteiseksi hyväksi. Tämä edellyttää yhteistä arvopohjaa ja pelikirjaa.

MOMENTUM

Selkeys ja yhteinen suuntakaan ei auta mikäli liikemäärä ei ole kohdallaan. Tämä tapahtuu positiivisen energian ja draivin luomisen kautta. Sitoutuneet ja motivaatiot ihmiset ovat toiminnan kiihdytin.

ALIGNMENT

Selkeys, eli yhteinen suunta. Organisaation jokaisella tasolla. Missio, Visio, Strategia ja liiketoimintamalli pitää näkyä tiimien ja yksilöiden lyhyen aikavälin tavoitteissa. Arjen tekemisissä. Mitattavalla tavalla.

NEXUS

Side, joka liittää kaiken yhteen. Johtaminen. Se ei ole yksilöiden sattumanvaraista tekemistä. Johtamisen perusperiaatteet, yhteiset johtamisen käytänteet, työkalut ja menetelmät.

Kokonaisvaltainen konsepti matkalla menestykseen, koska oikotietä onneen ei ole!

Huomioi niin ihmisen, tiimin, toimintatavan, liiketoiminnan kehittämisen kuin johtamisenkin. 

MIKSI VALMENNUKSEEN?

H.u.m.a.n.

01

Vahvistaa itsetuntemustasi. Opit ymmärtämään paremmin omaa käyttäytymistä ja toimintamalleja.

Parempi ymmärrys omista vahvuuksista ja kehitysalueista.

02

Saat työkalut ryhmän työskentelyn kehittämiseen ja keinot rakentamaan organisaatiostasi voittava joukkue, joka pelaa samalla pelikentällä yhteisen pelikirjan mukaisesti.

Opit siis paremmin ymmärtämään työkavereitasi.

03

Varmistaa teidän yhteisen suunnan. Missio, visio, strategia ja arvot. Näiden linkitys arjen tekemiseen.

Auttaa tarkentamaan yhteisiä ja omia tavoitteita. Omien ja yhteisten toimintamallien parantaminen.

ONKO HENKILÖSTÖSI SITOUTUNUTTA?

Sitoutuneet ja onnelliset työntekijät ovat 30 % tuottavampia ja 3 x luovempia kuin muut! Kuitenkin vain alle 20 % työntekijöistä on erittäin sitoutuneita työnantajaansa. 58 % ihmisistä pitää huonoa johtamista suurimpana esteenä tuottavuudelle. Esimiehet ovat 5 x tuottavampia työskennellessään huipputiimissä kuin keskivertotiimissä.

Ei riitä että teillä on yksittäisiä huippuosaajia, -esimiehiä ja -tiimejä, vaan koko organisaatiossa tulee olla yhtenäinen ajattelu- ja toimintatapa. Organisaatiokulttuuri muuttuu, kun yksilö muuttaa toimintaansa.

Autamme ajattelu- ja toimintatapojen muutoksessa:

LATAA OPAS

Mitkä ovat yleisimmät virheet kasvuyrityksessä?

Yrityksen kasvattaminen voi olla jännittävää, mutta siihen liittyy myös omat haasteensa. Yrityksen kasvaessa se kohtaa uusia ja ainutlaatuisia ongelmia, jotka voivat vaikuttaa sen menestykseen. 

Tässä oppaassa keskustelemme kasvavien yritysten yleisimmistä ongelmista ja niiden taklaamisesta.

TYÖKALUMME JA MENETELMÄT

Käytämme valmennuksien ja prosessin ohessa tutkittuja ja luotettavia työkaluja ja menetelmiä. Olemme sertifioituneet muun muassa seuraavien kokonaisuuksien käyttöön ja hyödynnämme niitä ohjelmissamme:

Yksilön ja johtamisen kehittäminen

Tiimin ja kulttuurin kehittäminen

Usein kysytyt kysymykset (Q&A)

Kaikki on periaatteessa mahdollista. Lähtökohtaisesti kuitenkin vain sellaiset koulutukset, jotka liittyvät tiedon, taidon tai perusosaaminen kehittämiseen kannattaa toteuttaa verkon yli. Kun halutaan saada pysyviä vaikutuksia yksilön ja ryhmän ajattelu- ja toimintatapoihin, on fyysisesti toteutettu tilaisuus merkittävästi vaikuttavampi ja tehokkaampi. Läsnäoloa ei voi korvata tällaisissa tilanteissa millään.

Organisaation kulttuurin kehittämisessä esiimerkiksi virtuaalisesti toteutetut arvotyöpajat tuovat merkittävää lisäarvoa.

Myös henkilökohtaisessa coachingissa, luottamuksen rakentumisen jälkeen, virtuaalinen toteutus on toimiva ratkaisu.

Rehellisesti sanottuna valmennuksen vaikuttavuuden absoluuttinen mittaaminen ei ole yksinkertaista, koska muuttuvia tekijöitä on niin paljon. Toisaalta asiakkaiden tulokset ovat olleet huomattavan positiivisia. Eihän se voi olla vaikuttamatta mikäli

1. jokainen tietää mitä häneltä odotetaan ja miten hän suoriutuu suhteessa näihin odotuksiin.
2. Tavoitteet ovat linjassa organisaation strategian kanssa.
3. Jokainen tuntee paremmin oman itsensä ja vahvuutensa sekä systemaattisesti kehittää itseään.
4. Tiimissä ymmärretään paremmin erilaiset toimintatyylit sekä pystytään paremmin hyödyntämään vahvuuksia.

Käytännössä vaikuttavuus syntyy paremman motivaation ja sitoutumisen, mielekkyyden kokemuksen, kitkattomammin toimivan tiimin ja organisaation sekä yhteiseen hiileen hiileen puhaltamisen ja kirkastuneet fokuksen kautta. Tämä näkyy pitkällä aika välillä

1. Työssä viihtymisenä (pysyvyys)
2. Työnantajamielikuvan paranemisessa (helpompi rekrytoida)
3. Parempana taloudellisena tuloksena

Suurin osa kyllä sitoutuu ja innostuu. Toisaalta on hyvä tunnistaa ja huomata, että kun organisaation kulttuuri muuttuu, ei kaikki enää koe sitä omakseen. On hyvin tavallista, että kulttuurin muuttuessa tapahtuu vaihtuvuutta. Tämä on jopa toivottavaa. Mikäli ihminen ei koe jotain kulttuuria ja toimintaa itselleen hyväksi, on se kaikille paras ratkaisu, että vaihdos tällaisessa tilanteessa tapahtuu. Niin yksilö kuin organisaatiokin voi tällöin paremmin. Jokaisella on aina mahdollisuus kehittyä, muuttua ja valita.
Ei koe, mikäli johtaminen tehdään oikein ja kaikki sitoutetaan mukaan. Tämä koetaan päin vastoin hyvin motivoivana ja inspiroivana. Hyvin usein olen kuullut tiimiläislltä palautteena, että mahtavaa, kun nykyään keskustelemme 1-1 keskusteluissa asiaa. Jokaisen ihmisen perusoikeus työssä on tietää koko ajan mitä häneltä odotetaan ja miten hän suoriutuu suhteessa näihin odotuksiin. Valitettavan usein ei näin ole. Kun tavoitteet kirkastetaan, johtamisesta tehdään systemaattista ja henkilöstö sitoutetaan, niin tästä tulee todellisuutta. Kysymys on siitä millä tavalla asiat tehdään.

Syitä on monia. Ensinnäkin se luo luottamusta. Hyvin usein organisaation sisäiset kitkat, kuten klassinen myynti-tuotanto vastakkainasettelu, syntyy osin siitä, että fokus on näissä toiminnoissa erilainen. Tehdään sinällään oikeita asioita, mutta eri rytmissä. Yhteinen prioriteetti puuttuu.

Tämän vuoksi tavoiteasetannan pitää aina lähteä organisaation ylätasolta. Johtoryhmän pitää pystyä kirkastamaan selkeät prioriteetit, jonka mukaan tulee sitten yhteiset tavoitteet. Kun tämä on kunnossa, niin pystytään varmistamaan yhtenäinen suunta ja prioriteetit. Kun ihmiset vielä näkevät henkilökohtaisella tasolla mitä itse kukin pyrkii tavoittelemaan, poistaa se automaattisesti ristiriitoja, epäluuloja toisten tekemisestä.

Niin lyhyt kuin mahdollista. Vuoden mittaisilla tavoitteilla ei ole arjen toiminnan ja johtamisen kannalta juurikaan merkitystä. Tavoiteajan pitää olla niin lyhyt, että se aiheuttaa välitöntä toimintaa. Tämä mahdollistaa myös paremman ja tehokkaamman johtamisen. Käytännössä usein organisaatioissa päädytään vuosineljännestavoitteisiin.
Mikäli emme ole yksiselitteisesti sopineet mitä hyvä johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen tarkoittaa meillä, annamme kaikkien kukkien kukkia miten haluavat ja missä haluavat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti sallimme hiljaisesti huonon toiminnan, käytöksen ja alisuoriutumisen. Näin ollen rankaisemme niitä, jotka toimivat. Kun johtaminen on yhtenäistä ja organisaation pelikenttä- ja kirja on kaikille selkeä, tuo se valtavan vipuvarren ja avaa oven menestykseen.
Ymmärrämme niin ihmisiä, liiketoimintaa kuin tarvittavia toimintamalleja. Meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa. Emme keskity valmennukseen ja koulutukseen vaan siihen millä tavalla asiat saadaan osaksi joka päivästä työskentelyä. Ihmiset on helppo saada innostumaan valmennustilaisuudessa. Haaste on se, miten kukin yksilö oikeasti muuttaa toimintaa jokapäiväisessä työssä. Tämä vaatii myös rakenteita ja työkaluja.

VARAA H.U.M.A.N. -VALMENNUS

Varmista oman organisaatiosi menestys ja varaa tästä juuri teidän tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana työpäivänä.

LATAA OPAS

Mitkä ovat yleisimmät ongelmat kasvuyrityksessä?

Tässä oppaassa keskustelemme kasvavien yritysten yleisimmistä ongelmista ja niiden taklaamisesta.

Download Guide

What are the most common mistakes growing businesses make