Voittavan kulttuurin
rakentaminen

Mistä valmennuksessa on kysymys?

Johtamisen kehittäminen ei yksin riitä voittavan kulttuurin luomiseksi. Se on kaikkien yhteinen asia. Voittavan kulttuurin rakentaminen on laaja, kokonaisvaltainen ohjelma, jossa määritellään koko organisaation yhteinen pelikenttä ja –pelikirja. Tähän sisältyy johtamisen lisäksi arvojen todellistaminen käytännön tekemiseksi, kommunikaatio, rakenteet, tavoiteasetanta sekä arjen toiminnan kehittäminen.

H.u.m.a.n. - VOITTAVAN KULTTUURIN RAKENTAMINEN

Kenelle valmennus soveltuu

Organisaatiolle, joka haluaa olla huippuorganisaatio ja luoda menestystä pitkällä aikavälillä.

Ei ole merkitystä onko organisaatio pieni vai suuri. Tarvitaan kuitenkin johdon sitoutuminen ja halu aidosti haastaa omia toimintatapoja ja käytänteitä. 

Tämä ei sovellu organisaatiolle, joka uskoo pikavoittoihin ja haluaa muuttaa kulttuurin muutamassa viikossa. Organisaation kulttuuri muuttuu vasta kun siellä olevat henkilöt muuttavat toimintaansa. Johto edellä.

Miksi valmennukseen?

Yrityksen ainoa kestävä kilpailuetu on sen kulttuuri. Sitä ei voida kopioida.

Ohjelma ei ainoastaan selkeytä käsitystä nykykulttuurista, vaan yhdessä kehitetään ja vahvistetaan haluttuun suuntaan. Tämä tuo myös positiivisen taloudellisen lopputuloksen.

Kaikilla yhteinen käsitys mitä erinomainen työyhteisökäyttäytyminen tarkoittaa meillä (johtaminen, alaistaidot, tiimityöskentely ja pelisäännöt)

Ohjelman aikana kirkastetaan mitä arvot tarkoittavat käytännössä, miksi toimimme niin kuin toimimme yksilöinä ja yhteisönä, ymmärrys erilaisuudesta, selkeä toimintaa ohjaava tavoiteasetanta, erinomainen johtaminen ja palautekulttuurin vahvistaminen.

KULTTUURILLA ON MERKITYSTÄ

HYÖDYNNÄMME KEHITTÄMISESSÄ MUUN MUASSA SEURAAVIA MENETELMIÄ JA TYÖKALUJA: