JURI HAVERINEN

EXECUTIVE COACH

Olen ulospäinsuuntautunut ihmisten innostaja ja haastaja. Koen tärkeäksi saada olla mukana tekemässä merkityksellisiä asioita. Toisinaan huomaan itsessäni hieman filosofin “vikaa”, sillä pidän merkitysten hakemista, asioiden syvällisempää pohdintaa ja kyseenalaistamista yhtenä kehittymisen tärkeimmistä tekijöistä. Vanhat totutut toimintatavat on syytä tuntea, mutta niihin ei voi määrättömästi nojata. Historia ja teoriat on tunnettava, mutta käytäntö lopulta ratkaisee.

Työssäni erilaisten ihmisten kanssa olen ammentanut valtavasti sellaisia asioita, joita ei voi saada pelkästään lukemalla tai opiskelemalla. Koen itseni hyvin etuoikeutetuksi saadessani tuntea hyvin monia erilaisia ja upeita ihmisiä elämäni varrelta. Työelämässä olen toiminut upseerin uralla (majuri evp, 2006), ja nykyisin toimin päätoimisesti Viafin GAS Oy:n myyntipäällikkönä sekä liike-elämän valmentajana Ave:lla. Haluan asettaa sekä työelämässä että elämässä yleensäkin melko haastavia tavoitteita itselleni. “Dream big” ja vahva visiointi ovat tuonet minut nykyiseen tilanteeseeni.

Näen ihmisen hyvinvoinnin mahdollistavan kokonaisvaltaisen kehittymisen ja sitä kautta heijastuvat siihen yhteisöön, jossa hän toimii. Haluan itse soveltaa tätä omassa elämässäni ja tarjota sitä kautta esimerkin ennen kaikkea itselleni. En usko siihen, että kehittyminen tapahtuu ulkoapäin, annettuna. Meistä jokaisesta löytyy valtavasti voimavaroja, joita käyttämällä voimme päästä haastavaltakin tuntuviin tavoitteisiin. Tämä kipinä on saatava esille ja sitä tuettava. Koen tärkeäksi, että pystyn olemaan perheelleni, ystävilleni ja työympäristöni ihmisille hyödyksi – ajattelemaan ja tekemään toisten hyväksi.

Erityisosaamiseni liittyy henkilöstön kehittämiseen ja johtamiseen. Olen sparrannut henkilökohtaisesti n 1900 ihmistä, toteuttanut reilun 100 eri asiakkaan valmennuskokonaisuutta ja yhteensä yli 800 valmennuspäivää. Tässä työssäni olen kohdannut ja päässyt vaikuttamaan noin 3500 ihmiseen. Asiakkuudet ovat olleet pienistä yrityksistä pörssiyhtiöihin, työntekijöistä yrityksen johtoryhmiin. Tärkeimmät asiakkuuksien toimialat ovat olleet kaupan, teollisuuden, rakentamisen, opetus-, sosiaali- ja terveysalan, ilmailun ja rahoitusalan parista.

Juri Haverinen

EXECUTIVE COACH

Erinomainen kuuntelija ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa.

Ammentaa käytännön kokemuksistaan ja pystyy syvällisiin filosofisiin keskusteluihin.

juri.haverinen@avegroup.fi

puh. +358 40 542 8009