Johtoryhmästä ja tiimistä
voittavaksi joukkueeksi

Mistä valmennuksessa on kysymys?

Auttaa johtoryhmää tai tiimiä rakentumaan voittavaksi joukkueeksi, jolloin se ei ainoastaan hyödynnä jäseniensä vahvuuksia paremmin, tee sujuvampaa yhteistyötä ja keskity oikeisiin asioihin, vaan tuottaa myös parempaa tulosta. 

Valmennuksen pääpainopiste on tiimin sisäisessä toiminnassa, joka lähtee yhteistyöstä. Tulee kuitenkin olla selkeä yhtenäinen käsitys siitä mikä on tiimin olemassaolon tarkoitus.

Ohjelman aikana määritellään konkreettisesti mitä tulee tehdä yhteisen pelikentän luomiseksi ja mitä se tarkoittaa ja miten voittava joukkue rakennetaan.

Lopullisesti valmennuksen sisältö räätälöidään aina juuri teidän tarpeiden ja haasteiden mukaan.

H.u.m.a.n. - VOITTAVAN
JOUKKUEEN RAKENTAMINEN

Kenelle valmennus soveltuu

Organisaation tärkein tiimi on johtoryhmä. Se asettaa suunnan, esimerkin ja kulttuurin peruskiven.

Voittavan joukkueen perusperiaatteet ovat kuitenkin samat kaikkialla organisaatiossa.

Näin ollen valmennus sopii kaikille tiimeille työyhteisöissä.

Miksi valmennukseen?

Saat työkalut ryhmän työskentelyn kehittämiseen ja keinot rakentamaan organisaatiostasi voittava joukkue, joka pelaa samalla pelikentällä yhteisen pelikirjan mukaisesti. 

Opitte hyödyntämään jokaisen vahvuuksia sekä ymmärtämään erilaisuuksianne.

Varmistaa yhteiset prioriteetit yritys ja tiimitasolla, jotka ovat linjassa mission, vision, strategian ja arvojen kanssa. Auttaa tarkentamaan yhteisiä ja omia tavoitteita.

VOITTAVALLA JOUKKUEELLA ON MERKITYSTÄ

HYÖDYNNÄMME KEHITTÄMISESSÄ MUUN MUASSA SEURAAVIA MENETELMIÄ JA TYÖKALUJA: