Johtamisen kehittäminen

Mistä valmennuksessa on kysymys?

Yksilön tai koko organisaation johtamisen kehittäminen.

Johtamisen valmennus ja johtamisjärjestelmän ja käytänteiden luominen

Henkilökohtainen coaching

H.u.m.a.n. - JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Kenelle valmennus soveltuu

Jokaiselle, joka haluaa kehittyä omassa johtamisessaan seuraavalle tasolle. 

Parhaiten tämä soveltuu työyhteisölle, joka on valmis yhdessä kehittämään koko organisaation johtamista. Johtamisen tulee olla organisaatiossa yhtenäistä. Jokainen tekee johtamista omien vahvuuksiensa kautta, mutta käsitys johtamisesta, ymmärrys pelikentästä ja –kirjasta, työkalut, menetelmät ja johtamisen prosessit tulee olla yhtenäiset.

Miksi valmennukseen?

Vahvistaa yksilön itsetuntemusta ja johtamisvalmiuksia.

Antaa konkreettiset johtamisen menetelmät, prosessit ja työkalut johtamaan erilaisia ihmisiä kulloisessakin tilanteessa.

Luo yhteinäisen johtamisen mallit ja rakenteet koko organisaatioon.

JOHTAMISELLA ON MERKITYSTÄ

HYÖDYNNÄMME KEHITTÄMISESSÄ MUUN MUASSA SEURAAVIA MENETELMIÄ JA TYÖKALUJA: