BLACK DONUTS ON ROHKEA RENGASALAN EDELLÄKÄVIJÄ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Black Donuts on kehittynyt pienestä start-up-yrityksestä kansainvälisesti arvostetuksi organisaatioksi rengasteknologian saralla. Black Donuts tarjoaa asiakkailleen konsultointia, tuotekehitystä, insinöörityötä, tehtaan suunnittelua ja ylösajoa sekä koulutusta. Heidän toimintansa perustuu asiantuntijaosaamiseen ja heillä on vahva sekä monipuolinen huippuosaajien tiimi.

Black Donutsin filosofiaan kuuluu myös jatkuva oman toiminnan parantaminen. Tarjoamalla innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja, investoimalla ihmisiin ja teknologiaan sekä tukeutumalla äärimmilleen hiottuun kumppaniekosysteemiin, he tuottavat parasta arvoa asiakkailleen. Ennen kaikkea he ovat asiakkaita varten. 

Vahvistusta muutoksen keskellä

Black donutsin johtoryhmä oli aina toiminut hyvin yhdessä, mutta he halusivat kehittyä edelleen ja erityisesti tiimityöskentelyn osalta. Johtoryhmän jäsenet olivat kuitenkin vaativia millaiseen koulutukseen he olisivat valmiita panostamaan aikaansa ja energiaansa

Toiveena oli ettei koulutus olisi pelkkää teoriaa vaan johtamista voisi lähestyä konkreettisemmin heidän oman toimialansa kautta. He halusivat ratkoa koulutuksessa oikeita arkisia haasteita ja käyttää esimerkkejä liittyen juuri heidän omaan tekemiseen ja bisnekseen. 

Kasvun myötä Black Donutsissa järjesteltiin toimintoja uusiksi ja johtoryhmään tuli uusia jäseniä. Muutos tuntui sopivalta  ajankohdalta tiimintyöskentelyn kehittämiselle. HR-päällikkö Liisa Lindström-Varis keskusteli AveGroupin Jukka Niemen kanssa johdonkonsultoimisesta ja Jukan tarjoamat arvot sekä keinot vastasivat ryhmän vaatimuksiin.

Valmistelut asiakkaan mukaan

Ennen varsinaista yhteistä päivää Jukka haastatteli kaikki osallistujat ja teki heistä Everythingdisc®-profiilit ja yhteisesti heille tehtiin Five Behaviors- tiimiprofiili. Koulutuspäivänä he kävivät läpi toistensa luontaisia toimintatapoja ja johtamistyylejä.

Myyntijohtaja Tomi Pekkola kertoi, että vaikuttavaa koulutuksessa olivat alkuhaastattelut. Kahdenkeskisessä keskustelussa Tomi ja Jukka sparrasivat toisiaan. Tomin mielestä oli erinomaista, että konsultin kanssa pystyi pohtimaan sekä ihmisiä että raakaa bisnestä eikä näitä kahta eriytetty. 

”Jukka oli tehnyt loistavan pohjatyön ja hän puhui meidän kieltä koulutuksessa”, Liisa arvioi koulutuspäiviä ja jatkaa, että Jukka antoi itsestään paljon enemmänkin. Hän ei ollut vain luennoitsija, joka puhuu teoriaa ja opastaa. Jukka oli hyvinkin nopeasti yksi heistä ja laittoi itsensä yhtä paljon likoon kuin mitä vaati osallistujilta.

Koulutuksessa johtoryhmän jäsenet antoivat toisilleen niin kannustavaa kuin korjaavaa palautetta. Liisa kertoo, että Jukan opastamana ja hyvässä ilmapiirissä, palautteiden saaminen oli rakentavaa ja jokainen sai jämäkän pehmeästi mietittävää omista toimintatavoistaan. Liisa jatkaa, että tällaisen tilaisuuden ja ilmapiirin luominen oli selkeästi Jukan ammattitaitoa. Hän ei luennoinut ja ohjannut etäältä, vaan hän oli yksi porukasta ja laittoi itsensä peliin samalla tavalla kuin muutkin koulutukseen osallistujat. Se lisäsi myös luottamusta.

Toimintasuunnitelman kolmas ulottuvuus

Koulutuksen yhtenä teemana oli tarkastella asioita, joita pitäisi lähitulevaisuudessa tehdä. Kaikilla oli vapaus tuoda listalle heidän mielestään tärkeitä ja oleellisia asioita. Lopuksi asiat jäsenneltiin ja priorisoitiin keskustelemalla yhdessä. Herää kysymys, että eikö tämän voisi tehdä ihan ominkin voimin. Varmasti voisi, mutta Liisan mukaan, kun Jukka oli fasilitoimassa keskustelua, se toi toisenlaista ulottuvuutta keskusteluun. 

“Omalla porukalla tehdään usein helposti saman kaavan mukaan tai totutulla tavalla töitä. Ihan normaalia missä tahansa yrityksessä. Kun prosessiin ottaa mukaan ulkopuolisen, joka ei jaa tekemisen arkea eikä istu samojen ihmisten kanssa toimistolla niin keskusteluun saadaan heti objektiivisuutta. Jukalla on loistava kyky haastaa osallistujien ajatuksia positiivisesti”, Liisa tarkentaa. Hän jatkaa, että on ammattitaitoa haastaa toisten ajatuksia siten, että siitä jää kaikille osapuolille hyvä mieli ja tämän Jukka osasi. 

Positiivinen haastaminen tuotti tulosta ja koulutuksen päätteeksi Black Donutsin johtoryhmällä on itse tuotettua arvokasta tietoa miten kehittää toimintaansa lähivuosina. Tärkeimpänä oli kuitenkin se, että kehityssuunnitelma oli tehty yhdessä ja jokainen ymmärsi, miten se oli syntynyt. Perustelut ja keskustelut oli käyty ja jokainen oli sitoutunut toteuttamaan yhteistä linjaa.

Hyvä johtaminen näkyy liikevaihdossa

Ihmiset sekoittavat luottamuksen ja avoimuuden helposti siihen, että ruvetaan avaamaan yksityisasioita perhe- tai muusta työn ulkopuolisesta elämästä. Tiimityöskentelyssä luottamuksessa on kuitenkin kyse siitä, että uskaltaa laittaa itsensä likoon ja kertoa omat mielipiteensä. Kun kaikki uskaltavat sanoa todellisen mielipiteensä niin keskustelu on hedelmällisempää ja silloin rakennetaan aitoa keskustelukulttuuria. Kuulluksi tuleminen mahdollistaa sen, että ihmisen sitoutuminen yhteiseen päätökseen on paljon suurempi vaikka lopputulos ei olisikaan juuri oman mielipiteen mukainen.

Kaikki koulutuksen osallistuneet ovat sitä mieltä, että heidän tapansa keskustella ja ilmaista mielipiteensä ovat muuttuneet. Vastuun ottaminen on laajentunut, koska jokainen ymmärtää syvällisemmin, että päätösten tekeminen tarvitsee erilaisia näkökulmia ja jokaisella on velvollisuus tuoda omat näkemyksensä esille. Kun kaikkien mielipiteet saadaan eri osaamisalueiden kautta yhteisesti käsiteltäväksi, on helpompi tehdä yrityksen kannalta entistä järkevämpiä ja toimivampia päätöksiä.

”Minusta tämä tuo tehokkuutta johtamiseen”, Liisa sanoo. Yhteen hiileen puhaltaminen ei ole meillä juhlapuheita vaan se on ihan koettavissa käytännössä. Se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan ja sitä voi jo mitata liikevaihdossa.”

Tutustu muihin artikkeleihin