TEKOÄLY HOI, ÄLÄ JÄTÄ!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viime vuosina tekoälystä on muodostunut termi, jonka lähes kaikki ovat kuulleet, mutta samaan aikaan monet vielä miettivät, mitä se on tai missä sitä voidaan hyödyntää. Yrityksissäkin mietitään sitä, miten siitä voidaan liiketoiminnallisesti hyötyä. Kun puhutaan tekoälystä, olemme huomanneet, että muutama todellinen esimerkki kuvaa sen toimintaperiaatteita enemmän kuin tuhat sivua teorioita. Tämän vuoksi aloitankin nostamalla esille kaksi helposti ymmärrettävää sovellusta, joissa tekoäly luo jo nyt todellista lisäarvoa.

Monessa yrityksessä toistuvat rutiinit syövät liian usein paljon aikaa ja näin heikentävät tuottavuutta. Kuvittele, että sinulla on edessäsi satoja dokumentteja, jotka tulee lajitella eri kansioihin tiettyjen sääntöjen perusteella. Tällainen haaste oli myös Finanssivalvonnalla. He päättivät ottaa avuksi tekoälyavusteisen ohjelmistorobotin, joka kykenee lukemaan dokumentteja kolmella eri kielellä, luokittelemaan dokumentit vaadittuihin kategorioihin sekä keräämään tiettyjä tietoja dokumenteista riippumatta niiden sijainnista. Finanssivalvonnan tapauksessa tämän robotin käyttöönoton myötä asiantuntijoiden työ on muuttunut mielekkäämmäksi, käsittelyä odottavien töiden jono on lyhentynyt sekä virheiden määrä vähentynyt. Huomioitavaa on, että tässäkin tapauksessa tekoäly saavuttaa ihmisiä paremman tarkkuustason. Näin on monessa muussakin rutiininomaisessa ja toistuvassa työtehtävässä.

Kuvittele seuraavaksi, että taloyhtiön hissi on rikki ja joudut kantamaan kauppaostokset kerrostalon viidenteen kerrokseen. Ei todellakaan hauskaa, vai mitä? Hissiyhtiö KONE onkin lähtenyt ratkaisemaan tätä ongelmaa tekoälyn avulla ja kehittänyt ympärivuorokautisen älypalvelun, joka valvoo hissejä ja oppii historiadatan perusteella ennakoimaan mahdollisia vikoja. Kun huoltomiehet ja kunnossapitäjät tietävät jo valmiiksi, milloin teidän taloyhtiönne hissi on menossa rikki, he voivat ennakoivasti tulla huoltamaan sen ja hissin käyttökatkos saadaan minimoitua. Tällainen ennakoiva palvelu ei ainoastaan tehosta yrityksen omia prosesseja, mutta ennen kaikkea lisää niin asiakastyytyväisyyttä kuin palvelun laatuakin.

Tekoäly ei siis tavallisesti ole mitään tajunnan räjäyttävää, vaan se tuo hyötyä nykyisten prosessien ja liiketoimintamallien muutosten kautta ja lisää operatiivista tehokkuutta. Siitä puhuttaessa onkin tärkeää mieluummin keskittyä konkreettisiin ratkaistaviin ongelmiin kuin teknisiin algoritmeihin. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että yritys pystyy ratkaisemaan ongelmia tekoälyn avulla ja onnistuu edellä kuvattujen hyötyjen realisoinnissa. Eräässä yhdysvaltalaistutkimuksessa, jossa tutkittiin yli 1500 organisaatiota ympäri maailman, löydettiin useita organisaatiotason erottavia tekijöitä tekoälyn hyödyntämisen edelläkävijöiden ja viivyttelijöiden välillä, nämä ovat listattu alla.

  • Integroitu datan hallinta
  • Toimitusjohtajan prioriteetti
  • Organisaatiotason digitaalinen strategia
  • Turvallisuusstrategia
  • Digitaaliset ydinprosessit
  • Ketteryys
  • Avoimen innovaation ekosysteemi 

Näistä kolme ensimmäistä ovat erityisen mielenkiintoisia. Datan roolia ei voi väheksyä missään tilanteessa, sillä lähes kaikki tekoälyratkaisut vaativat hyötyjä tuottaakseen suuren määrän tietoa taakseen. Tällöin datan integroitu hallinta, eli kaiken datan laadun varmistaminen sekä sen keskittäminen yhteen paikkaan, tulee olla yrityksessä hyvin hoidettu. Kuten lähes jokaisessa muutosta vaativassa projektissa, myös tekoälyn hyödyntämisessä johdon sitoutuminen on tärkeää. Mitään muutosta ei yrityksessä saada vietyä läpi ilman ylimmän johdon priorisointia ja näkyvää johtamista. Kuitenkin tekoälyn kohdalla tämä saattaa olla hieman haastavampaa, sillä monesti johtoryhmästä ei löydy aihealueen osaamista omaavaa henkilöä. Organisaatiotason digitaalinen strategia on myös monella tavalla tärkeä. Yksi näkökulma on se, että jos yrityksessä on mahdollistettu bottom-up tyylinen ideoiden luonti, koko organisaatiotason digitaalisen strategian olemassaolo ohjaa työntekijöiden ajatuksia tekoälyyn ja muihin digitaalisiin teknologioihin liittyvien kehitysideoiden miettimiseen.

Jos yrityksessänne ei ole vielä lainkaan mietitty tekoälyn hyödyntämistä tai esimerkiksi yllä mainittuja onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä, on aika toimia. Teknologian kehitysnopeus on tällä hetkellä niin huimaa, että viivyttelijät kasvattavat vain turhaan riskiään jäädä pois tekoälyn kyydistä.

Eetu Rantanen

Tutustu muihin artikkeleihin